Przedwczesne przerwanie rozwoju w łonie matki jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych w większości spowodowanych niedojrzałością części narządów. Dotyczy to także wzroku.

Retinopatia wcześniaków (ang. retinopathy of prematurity, ROP) – jest procesem chorobowym dotyczącym niedojrzałej siatkówki. Jej występowanie zwiększa się wraz z obniżaniem wieku ciążowego. U dzieci urodzonych z masą ciała poniżej 1250 gramów rozwinie się w różnym stopniu u 60% noworodków.

U wcześniaków badania okulistyczne prowadzone w celu wykrycia retinopatii są wykonywane od około 4 tygodnia życia u wszystkich dzieci urodzonych poniżej 32. tygodnia ciąży. Mogą być też wskazane u dzieci urodzonych poniżej 36. tygodnia ciąży, jeśli występują dodatkowe czynniki ryzyka. Terminy dalszych badań kontrolnych wyznacza okulista.

Zaburzenia widzenia mogą wynikać z powikłań retinopatii i wystąpić nawet wtedy, gdy choroba nie wymaga leczenia chirurgicznego, ale także mogą być związane z innymi uszkodzeniami narządu wzroku. W celu ich najskuteczniejszego leczenia konieczna jest wczesna diagnostyka oraz staranna obserwacja przez  rodziców i zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości dotyczących widzenia u dziecka.

Prawidłowa diagnostyka i wczesne rozpoczęcie leczenia umożliwia dziecku dalszy rozwój oraz skorygowanie łagodniejszych wad wzroku. Dzieci z najcięższymi wadami wzroku będą objęte terapią, która uczy ich wykonywania codziennych czynności z wykorzystaniem zmysłu dotyku oraz słuchu.

Konsultacja merytoryczna tekstu: dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska, Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Grałek M., Retinopatia wcześniaków, [online] [dostęp 22.11.2016] http://pediatria.mp.pl/choroby/oczy/78860,retinopatia-wczesniakow
Kołodziejczyk A., Wady wzroku wcześniaków [w:] Mamy wcześniaka, nr 3;
Skrzypińska B., Zagrożone oczy wcześniaków, [online] [dostęp 22.11.2016] http://www.medonet.pl/magazyny/oczy-pod-kontrola,zagrozone-oczy-wczesniakow,artykul,1654862.html

WIĘCEJ INFORMACJI

MAPA OŚRODKÓW ZDROWIA

Znajdź specjalistyczną przychodnię w Twojej okolicy.

VADEMECUM

Poznaj różne ciekawe pojęcia związane z wychowywaniem wcześniaka..