Siatki centylowe

Konsultacja merytoryczna tekstu:
dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska,
Kierownik Oddziału Neonatologicznego
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie. 

Siatki centylowe są to wykresy umożliwiające ocenę różnych parametrów fizjologicznych i porównanie ich wartości do uznawanych za prawidłowe dla określonej grupy pacjentów. Do oceny rozwoju fizycznego służą siatki oddzielne dla  masy ciała, obwodu głowy i długości. Istotne jest nanoszenie danych w określonych odstępach czasu, które mogą być rożne dla każdego dziecka i wyznaczane w zależności od istniejących problemów.

Centyle są wyliczane na podstawie pomiarów dużych, specjalnie dobranych grup dzieci. Na ich podstawie określana jest norma wzrastania dla określonej populacji (np. oddzielnie dla chłopców, dziewcząt, dzieci urodzonych przedwcześnie i o czasie). Można się z nich dowiedzieć, ile dzieci, w tym samym wieku, mierzy i waży mniej, tyle samo lub więcej niż Twoje dziecko.  Jeżeli badany parametr znajduje się na 75 centylu,  np. dla masy ciała oznacza to, że dziecko jest cięższe od 75% dzieci tej samej płci i wieku, a lżejsze od 25%. O harmonijnym rozwoju dziecka mówi się wtedy, gdy krzywa biegnie w tym samym lub w dwóch sąsiednich przedziałach centylowych.

Dla wcześniaków siatki centylowe są inne niż dla dzieci urodzonych o czasie. Obecnie za najlepsze uważa się  te opracowane przez T. Fentona i współpracowników, oceniające rozwój do 50. tygodnia wieku ciążowego (www.ucalgary.ca/fenton/2013chart).  Po ukończeniu 50. tygodnia życia wartości dla wcześniaków nanosi się na siatki centylowe oprocentowane przez WHO dla dzieci urodzonych o czasie, ale zgodnie z wiekiem korygowanym wcześniaka.

PL-SYNA-190036

Przeczytaj także

Lista ośrodków realizujących program profilaktyki zakażeń RSV

3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1
KOSZALIN DOLNOŚLĄSKIE 3 1 1 1 KUJAWSKO- POMORSKIE 1 1 ŁÓDZKIE 2 LUBELSKIE 1 1 2 LUBUSKIE 1 1 1 MAŁOPOLSKIE 2 1 2 1 0 MAZOWIECKIE WARSZAWA RADOM PŁOCK OPOLSKIE 1 PODKARPACKIE 1 3 PODLASKIE 1 1 POMORSKIE 2 1 1 ŚLĄSKIE CZĘSTOCHOWA 1 1 1 1 2 OLSZTYN ELBLĄG 1 1 POZNAŃ OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1 3 SZCZECIN 1 1KLIKNIJ WYBRANE WOJEWÓDZTWO, ABY WYŚWIETLIĆ OŚRODKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU