Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)

Konsultacja merytoryczna tekstu:
dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska,
Kierownik Oddziału Neonatologicznego
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie. 

Dysplazja oskrzelowo-płucna (ang. bronchopulmonary dysplasia – BPD) to jedno z trzech (razem z uszkodzeniami dotyczącymi ośrodkowego układu nerwowego i retinopatią wcześniaków) najpoważniejszych powikłań porodu przedwczesnego. Należy do tych chorób, które są przyczyną zwiększonej zachorowalności i śmiertelności nie tylko w czasie leczenia w szpitalu, ale również po wypisie do domu.

Jest to przewlekła choroba płuc wynikająca przede wszystkim z niedojrzałości układu oddechowego, która najczęściej dotyczy dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży. Aktualnie rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu konieczności stosowania tlenu przez co najmniej 28 dni po urodzeniu. Zaawansowanie choroby ocenia się na podstawie określenia stężenia tlenu podawanego dziecku w 36. tygodniu wieku ciążowego i czasu trwania tlenoterapii. Problem stanowią umiarkowana i przede wszystkim tzw. ciężka postać BPD, którą rozpoznajemy, jeśli dziecko wymaga kontynuowania terapii respiratorem, wentylacji nieinwazyjnej lub tlenoterapii po skończeniu 36. tygodnia wieku ciążowego. U noworodków z BDP obserwuje się często występowanie takich objawów jak: zwiększona częstość oddechów, wysiłek oddechowy, skurcz oskrzeli.

W początkowym okresie częściej niż u innych dzieci stwierdza się występowanie bezdechów. Konsekwencje dysplazji oskrzelowo-płucnej mogą być krótko i długofalowe: zwiększona zapadalność na choroby układu oddechowego, zaburzenia wzrostu, częstsze ponowne hospitalizacje oraz większe prawdopodobieństwo gorszego rozwoju psychoruchowego. Dziecko dotknięte dysplazją oskrzelowo-płucną jest bardziej narażone na infekcje, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach życia. Dużym problemem są także często występujące objawy skurczu dróg oddechowych, kaszel i świszczący oddech. Nie ma skutecznej terapii dedykowanej do leczenia BPD. Poza wsparciem oddechu i tlenoterapią stosuje się leki moczopędne, rozszerzające oskrzela oraz w najtrudniejszych przypadkach steroidy. Bardzo ważne jest zapobieganie zakażeniom przez wykonywane w terminie szczepienia. Istotną rolę odgrywa prawidłowe żywienie. Zarówno dietę, jak i metody karmienia dostosowuje się do potrzeb dziecka. U większości dzieci następuje poprawa wydolności oddechowej, najczęściej zwykle jest stopniowa.

PL-SYNA-190040

Przeczytaj także

Lista ośrodków realizujących program profilaktyki zakażeń RSV

3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1
KOSZALIN DOLNOŚLĄSKIE 3 1 1 1 KUJAWSKO- POMORSKIE 1 1 ŁÓDZKIE 2 LUBELSKIE 1 1 2 LUBUSKIE 1 1 1 MAŁOPOLSKIE 2 1 2 1 0 MAZOWIECKIE WARSZAWA RADOM PŁOCK OPOLSKIE 1 PODKARPACKIE 1 3 PODLASKIE 1 1 POMORSKIE 2 1 1 ŚLĄSKIE CZĘSTOCHOWA 1 1 1 1 2 OLSZTYN ELBLĄG 1 1 POZNAŃ OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1 3 SZCZECIN 1 1KLIKNIJ WYBRANE WOJEWÓDZTWO, ABY WYŚWIETLIĆ OŚRODKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU